Přeložilo cestujlevne.com

A třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
B třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
C třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
D třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
E třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
F třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
G třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
H třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
I třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
J třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
K třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
L třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
M třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
N třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
O třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
P třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
Q třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
75%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
R třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
S třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
T třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
U třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
50%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
V třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
75%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
W třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
75%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
X třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
Y třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil
UA United Airlines
Ticket number does not start with "016"
100%
UA United Airlines
Ticket number starts with "016"
5 mil za USD
Z třída u Silver Airways přinese míle k programu…
Věrnostní program Počet mil
B6 Jetblue Airways
250 mil

Za lety s Silver Airways můžete připsat míle k: Jetblue Airways, United Airlines, United Airlines