Preložili fly4free.com

Cestovná trieda A            

Cestovná trieda B            

Cestovná trieda C            

Cestovná trieda D            

Cestovná trieda E      

Cestovná trieda F            

Cestovná trieda G      

Cestovná trieda H            

Cestovná trieda I      

Cestovná trieda J            

Cestovná trieda K      

Cestovná trieda L      

Cestovná trieda M            

Cestovná trieda N      

Cestovná trieda O      

Cestovná trieda P            

Cestovná trieda Q            

Cestovná trieda R            

Cestovná trieda S      

Cestovná trieda T      

Cestovná trieda U            

Cestovná trieda V            

Cestovná trieda W            

Cestovná trieda X      

Cestovná trieda Y            

Cestovná trieda Z      

Juneyao Airlines vie získať míle na: Air Canada, Air China, EVA Airways, Singapore Airlines, United Airlines