Preložili fly4free.com

A cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
0%
B cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
100%
CI China Airlines
100%
310 míľ
MU China Eastern Airlines
100%
C cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
125%
CI China Airlines
130%
403 míľ
MU China Eastern Airlines
200%
D cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
125%
CI China Airlines
130%
403 míľ
MU China Eastern Airlines
200%
E cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
100%
CI China Airlines
100%
310 míľ
MU China Eastern Airlines
100%
F cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
150%
CI China Airlines
International
150%
465 míľ
MU China Eastern Airlines
International/regional
300%
G cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
30%
H cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
100%
CI China Airlines
100%
310 míľ
MU China Eastern Airlines
100%
I cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
125%
CI China Airlines
130%
403 míľ
MU China Eastern Airlines
200%
J cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
125%
CI China Airlines
130%
403 míľ
MU China Eastern Airlines
250%
K cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
L cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
M cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
100%
CI China Airlines
100%
310 míľ
MU China Eastern Airlines
100%
N cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
O cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
0%
P cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
125%
GA Garuda Indonesia
Select routes only, International Flights
150%
GA Garuda Indonesia
Select routes only, Domestic Flights
100%
CI China Airlines
International
150%
465 míľ
CI China Airlines
Domestic
125%
388 míľ
MU China Eastern Airlines
International/regional
300%
MU China Eastern Airlines
Domestic
125%
Q cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
30%
R cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
S cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
T cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
30%
U cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
150%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
150%
MU China Eastern Airlines
400%
V cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
50%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
50%
CI China Airlines
50%
155 míľ
MU China Eastern Airlines
50%
W cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
110%
CI China Airlines
110%
341 míľ
MU China Eastern Airlines
125%
X cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
0%
Y cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
100%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
100%
CI China Airlines
100%
310 míľ
MU China Eastern Airlines
125%
Z cestovná trieda na Shanghai Airlines zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
GA Garuda Indonesia
Select routes only
0%
MU China Eastern Airlines
30%

Shanghai Airlines vie získať míle na: Alitalia, Garuda Indonesia, China Airlines, China Eastern Airlines