Preložili fly4free.com

B cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
100%
500 míľ
BR EVA Airways
100%
C cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
130%
800 míľ
BR EVA Airways
130%
D cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
130%
800 míľ
BR EVA Airways
125%
E cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
G cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
H cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
75%
500 míľ
BR EVA Airways
80%
I cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
J cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
130%
800 míľ
BR EVA Airways
125%
K cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
110%
800 míľ
BR EVA Airways
115%
L cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
110%
800 míľ
BR EVA Airways
115%
M cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
100%
500 míľ
BR EVA Airways
100%
N cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
P cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
BR EVA Airways
100%
Q cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
50%
500 míľ
BR EVA Airways
50%
R cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
S cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
50%
500 míľ
BR EVA Airways
50%
T cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
110%
800 míľ
BR EVA Airways
100%
V cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
W cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
BR EVA Airways
50%
X cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
0%
Y cestovná trieda na UNI Airways zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
CA Air China
Air China Inner Mongolia, Dalian Airlines, Shenzhen Airlines
100%
500 míľ
BR EVA Airways
100%

UNI Airways vie získať míle na: Air China, EVA Airways