Tulkot palīdzēja http://celakaja.lv/sites/default/files/garland_logo.png

Ar PenAir lidojumiem var pelnīt jūdzes: Alaska Airlines