Preložili fly4free.com

A cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
B cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
150%
1 500 míľ
AZ Alitalia
100%
BA British Airways
100%
500 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
C cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
200%
2 000 míľ
AZ Alitalia
150%
BA British Airways
125%
625 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Business
zone based
D cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
200%
2 000 míľ
AZ Alitalia
150%
BA British Airways
125%
625 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Business
zone based
E cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
50%
500 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Domestic Germany and intra-Europe
Discount Economy
zone based
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Discount Economy
zone based
F cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
G cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
50%
500 míľ
AZ Alitalia
0%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Economy
zone based
H cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AB Air Berlin
Long-haul flights
150%
1 500 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
AZ Alitalia
100%
BA British Airways
100%
500 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
I cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
200%
2 000 míľ
AZ Alitalia
150%
BA British Airways
125%
625 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Business
zone based
J cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
200%
2 000 míľ
AZ Alitalia
150%
BA British Airways
125%
625 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Business
zone based
K cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
AZ Alitalia
100%
BA British Airways
100%
500 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
L cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
50%
250 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
M cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
50%
250 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
N cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Economy
zone based
O cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Discount Economy
zone based
P cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
50%
500 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Discount Economy
zone based
Q cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Economy
zone based
S cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
50%
250 míľ
QF Qantas Airways
Domestic Germany and intra-Europe
Economy
zone based
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Economy
zone based
T cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
BA British Airways
110%
550 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Premium Economy
zone based
U cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
V cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
100%
1 000 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
50%
250 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Economy
zone based
W cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
50%
500 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Discount Economy
zone based
X cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AZ Alitalia
0%
Y cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
150%
1 500 míľ
AZ Alitalia
100%
BA British Airways
100%
500 míľ
QF Qantas Airways
Domestic Germany and intra-Europe
Flexible Economy
zone based
QF Qantas Airways
Flights outside Europe
Flexible Economy
zone based
Z cestovná trieda na NIKI zarobí míle na…
Vernostný program Hodnota
AB Air Berlin
Long-haul flights
50%
500 míľ
AZ Alitalia
Economy Light
25%
AZ Alitalia
Economy Classic
50%
BA British Airways
25%
125 míľ

NIKI vie získať míle na: Air Berlin, Alitalia, British Airways, Qantas Airways