Переведено flystein.fr

Класс бронирования A                                                            

Класс бронирования B                                                          

Класс бронирования C                                                          

Класс бронирования D                                                        

Класс бронирования E                                                          

Класс бронирования F                          

Класс бронирования G                                      

Класс бронирования H                                                      

Класс бронирования I                      

Класс бронирования J                                                      

Класс бронирования K                                      

Класс бронирования L                                      

Класс бронирования M                                                    

Класс бронирования N                          

Класс бронирования O                                                        

Класс бронирования P                          

Класс бронирования Q                                                      

Класс бронирования R                

Класс бронирования S                                        

Класс бронирования T                                                                                

Класс бронирования U                                                          

Класс бронирования V                                                                                          

Класс бронирования W                                                                                  

Класс бронирования X                    

Класс бронирования Y                                                    

Класс бронирования Z