Переведено flystein.fr

Класс бронирования A                                                    

Класс бронирования B                                                  

Класс бронирования C                                                  

Класс бронирования D                                                    

Класс бронирования E                                                  

Класс бронирования F        

Класс бронирования G                                                  

Класс бронирования H                                                  

Класс бронирования I                    

Класс бронирования J                                                      

Класс бронирования K                                                    

Класс бронирования L                                                  

Класс бронирования M                                                  

Класс бронирования N                    

Класс бронирования O                                                

Класс бронирования P                                                  

Класс бронирования Q                                                  

Класс бронирования R                  

Класс бронирования S                                                                    

Класс бронирования T                                                            

Класс бронирования U                                                        

Класс бронирования V                                                  

Класс бронирования W                                                                          

Класс бронирования X                    

Класс бронирования Y                                                

Класс бронирования Z